Praktijkervaringen van Manutan en Dimensio: Duurzaamheid als groeimotor in b2b

Hoe kan duurzaamheid een business driver zijn voor de groei van b2b e-commerce? Kan een bedrijf tegelijkertijd duurzaam en winstgevend zijn? De antwoorden op deze vragen worden voor ieder bedrijf steeds belangrijker en urgenter. Daarom heeft de expertgroep ‘Duurzaamheid in B2B Commerce’ een duurzaamheidsmodel ontwikkeld. In dit artikel lees je waar Manutan en Dimensio staan op het gebied van duurzaamheid en welke inzichten uit het duurzaamheidsmodel voor hen nuttig zijn.

Praktijkervaringen van Manutan en Dimensio: Duurzaamheid als groeimotor in b2b

Het duurzaamheidsmodel komt uitgebreid aan bod in de bluepaper van de expertgroep. Er staan zes pijlers in beschreven die van belang zijn voor een effectief duurzaamheidsbeleid, in samenhang met de commerciële groei van een bedrijf. Twee ervaringsdeskundigen doen hieronder hun verhaal.

Nisrine Haddad heeft meer dan tien jaar ervaring in het uitvoeren van MVO-strategieën voor grote internationale bedrijven. Momenteel is ze als directeur verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Manutan Group. “Ik ben zeer enthousiast om de eerste directeur MVO bij Manutan te mogen zijn!”, zegt ze. “Ik wil mijn ervaring uit het verleden en persoonlijke toewijding inzetten om Manutan te dienen met sterke menselijke en sociale waarden, en om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen gebaseerd op sociale inclusie en het behoud van schaarse bronnen.”

In samenwerking met diverse afdelingen geeft Haddad vorm aan de duurzaamheidsstrategie van Manutan Group, die 27 dochterondernemingen telt waar talrijke initiatieven vandaan komen. Aan haar de taak om de MVO-ambitie van de groep te coördineren, structureren en verder uit te breiden.

Kun je een overzicht geven van duurzaamheidsinitiatieven bij Manutan?

“MVO brengt talrijke uitdagingen met zich mee. Het schept nieuwe verantwoordelijkheden voor ons als organisatie ten opzichte van onze medewerkers, het milieu en de samenleving als geheel. Als toonaangevende speler in de distributie van bedrijfsbenodigdheden en apparatuur, heeft Manutan MVO volledig geïntegreerd in zijn missie om te ondernemen voor een betere wereld. Dit realiseren we met een b2b-model waarin alle belanghebbenden kunnen groeien en vooruitgang boeken.”

“Om deze belofte om te zetten in actie en Manutan op belangrijke gebieden te positioneren, richten we ons op drie belangrijke ambities: verbetering van onze planeet, versterking van de samenleving én het bouwen aan een beter bedrijf.”

“Wij geloven dat we zowel onze bedrijfsactiviteiten als het bredere ecosysteem moeten transformeren en een nieuw model moeten omarmen dat prestaties, duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid combineert. Om ervoor te zorgen dat onze inspanningen bijdragen aan een eerlijke overgang, is het cruciaal om nauwkeurige verbindingen te leggen, als onderdeel van een langetermijnaanpak.”

Hoe leggen jullie die verbindingen?

“Allereerst leiden wij ons ecosysteem, waar leveranciers, personeel en klanten toe behoren, naar een circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is ons dienstenpakket onder de vlag van Manutan Collection & Revalorization, kortweg MCR: we hebben diverse services ontwikkeld rondom productcirculariteit, herconditionering en herbevoorrading van geretourneerde producten, en het stimuleren van productdonaties. Een ander voorbeeld is natuurlijk Kruizinga, met zijn aandacht voor de verkoop van gebruikte opslag- en transportmiddelen.”

“Daarnaast innoveren we met ecologisch verantwoorde producten en diensten die aansluiten op de behoeften van onze klanten. Door voortdurende innovatie vergroten we de zichtbaarheid van milieuvriendelijke producten, waarbij we ook kijken naar sociale aspecten.”

“Ten slotte wil ik noemen dat we ethisch en transparant samenwerken met onze belanghebbenden. We blijven onze prestaties meten en verbeteren door deelname aan het duurzaamheidsplatform EcoVadis, een wereldwijd beoordelingsplatform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen. Manutan Frankrijk heeft onlangs de gouden EcoVadis-medaille ontvangen.”

“Het duurzaamheidsmodel helpt onze MVO-reis te versnellen.”
Nisrene Haddad, Manutan Group

Hoe kun je duurzaamheidsambities waarmaken?

“Om onze MVO-reis te versnellen, maken we gebruik van de zes pijlers zoals gedefinieerd in het duurzaamheidsmodel. Graag wil ik twee essentiële elementen uitlichten om de bovengenoemde drie ambities waar te maken: merkcommunicatie en partnerschappen.”

“In een wereld vol complexe en soms ongegronde MVO-claims is heldere en meetbare communicatie van ons MVOmerk essentieel om vertrouwen op te bouwen en onze gemeenschap te betrekken. We streven naar transparantie in hoe we ecologisch verantwoorde producten beoordelen. Op onze e-commerce-portal tonen we duidelijk de milieu- en sociale voordelen van producten, zoals certificeringen van ecolabels, het gebruik van gerecyclede materialen en tweedehands producten. Ook brengen we onze principes in de praktijk door best practices en lessen te delen via whitepapers, blogs en expertdiscussies.”

“De andere cruciale pijler is partnership, samenwerking, uiterst relevant voor ons als distributeur. We vertrouwen op onze leveranciers, klanten en logistieke partners om vooruitgang te boeken op onze MVO-reis. Alleen met duidelijke en open communicatie in onze waardeketen kunnen we samenwerken aan een MVO-traject dat voor ons allen betekenisvol is.”

Kruizinga

Een van Manutans dochterondernemingen is Kruizinga, vertegenwoordigd in de expertgroep ‘Duurzaamheid in B2B commerce’. De leverancier van opslag- en transportmiddelen verkoopt naast nieuwe ook veel gebruikte producten. Kruizinga biedt ook verhuuropties aan. Met deze circulaire benadering levert het dochterbedrijf een mooie bijdrage aan de MVO-ambities van Manutan Group.

Wat zijn de toekomstplannen van Manutan op het gebied van duurzaamheid?

De volgende stap is de implementatie van onze zogenoemde Product Environmental Impact Score, kortweg PEIS. Hiermee kunnen zowel klanten als leveranciers inzicht krijgen in de milieuprestaties van onze producten, zodat zij een keuze kunnen maken die past bij hun MVOdoelstellingen. De PEIS wordt berekend volgens de Product Environmental Footprint (PEF)-methode van de Europese Commissie. Momenteel hebben we zo’n zeshonderd producten met een PEIS in onze e-commerce-portal. Ons plan is om dit aantal uit te breiden tot ongeveer tienduizend producten in maart 2024.”

Richard Simmelink is verantwoordelijk voor het e-commerce platform voor de diverse merken van Dimensio Verpakkingen. Vanuit zijn rol om processen aan elkaar te knopen krijgt de e-commercemanager vrijwel dagelijks te maken met duurzaamheidsambities. “De expertgroep biedt een mooi platform om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen op het gebied van duurzaamheid.”

“We werken ethisch en transparant samen.”
Nisrene Haddad, Manutan Group

Wie is Dimensio?

“Dimensio is een groothandel in verpakkingsmaterialen. Met tien merken zijn we in alle segmenten van de verpakkingsbranche goed vertegenwoordigd. Van plastic zakken tot gespecialiseerde en gepersonaliseerde verpakkingen voor bakkers en chocolatiers, en van industriële flowpack- en dieptrekfolies tot wikkelfolies en andere materialen voor de ondersteuning van logistieke processen.”

“Het hoofdkantoor van Dimensio is gevestigd in Almere en van daaruit verzorgen honderdtwintig medewerkers dagelijks de contacten met de klanten en de logistieke operatie. Ook hebben we de ruimte om klanten te ontvangen en het assortiment te tonen in een ruime showroom.”

Wat is de duurzaamheidambitie van Dimensio?

“Het is onze overtuiging dat goed verpakken noodzakelijk is om waste en afschrijvingen te voorkomen. De optimale verpakking biedt een passende bescherming en heeft het juiste formaat. Met name in e-commercelogistiek zie je vaak dat er te veel verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Plastic biedt ondanks alle negatieve publiciteit overall in veel gevallen de beste oplossing. Wij geloven sterk in recycling om noodzakelijke verpakkingen zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Daarbij zoeken we nauwe samenwerking met ketenpartners om te ontdekken op welke manier de impact verder verkleind kan worden.” “Daarnaast leggen we bij Dimensio ook een grote nadruk op het reduceren van onze footprint, met name op gebied van CO2-gebruik. Zo is ons nieuwe pand volledig circulair gebouwd en wekt het zijn eigen stroom en warmte op. Voor Dimensio zit duurzaamheid niet alleen in de producten, maar bijvoorbeeld ook in de groenvoorziening en het perceelbeheer. Er is op en rondom het pand bewust veel ruimte gelaten voor bloemen, om bijen en vlinders de ruimte te geven. Een kudde schapen houdt het gazon kort.”

“Om onze ambities te waarborgen heeft Dimensio diverse certificeringen, zoals ISO, MVO, BRC en FSC. Bij de jaarlijkse audits voor deze certificeringen wordt de lat steeds iets hoger gelegd en wordt de organisatie scherp gehouden om de ambities ook om te zetten in actief beleid.”

“Het model heeft ons houvast en richting gegeven.”
Richard Simmelink, Dimensio

Hoe heeft het duurzaamheidsmodel van de expertgroep Dimensio uitgedaagd?

“Het duurzaamheidsmodel maakte ons duidelijk dat er op sommige punten nog wel verbetering mogelijk was. Een van de dingen die naar voren kwam, is dat het goed is om ambities te hebben en daar doelstellingen aan te verbinden, maar dat je met deze ambities niet veel bereikt als je er niet óók duidelijk over communiceert. Zowel intern als extern is dat een leerpunt uit het model.”

“Het model heeft ons ook houvast en richting gegeven voor de ontwikkeling van de ambities. Het maakt inzichtelijk op welke punten we een eenvoudige stap kunnen zetten om naar volwassenheid te groeien en op welke punten die groei meer inspanning zal kosten.”

Op welke pijlers heeft het model Dimensio verrast?

“Het duurzaamheidsmodel heeft ons laten zien dat we op een aantal punten goed bezig zijn. Een pijler die daarin opvalt is resource efficiency. Op dat gebied werken we nauw met partners samen om verpakkingen te recyclen. We hebben een plastic-2-plastic-programma dat we actief promoten en inzetten voor acquisitie van nieuwe klanten.”

“Tegelijkertijd zoeken we naar mogelijkheden voor het gebruik van natuurlijke materialen die na gebruik gecomposteerd zouden kunnen worden. Waar natuurlijk of gerecycled materiaal niet beschikbaar is, kijken we of we door het terugdringen van de hoeveelheid materiaal efficiënter kunnen omgaan met niet-hernieuwbare bronnen.”

Op welke pijlers heeft het model Dimensio uitgedaagd?

“Op de gebieden compliance en employee engagement dachten we al goed bezig te zijn. We hebben diverse certificaten, maar desondanks toonde het duurzaamheidsmodel aan dat we op dat vlak nog wel een aantal stappen te zetten hebben.”

“Op het vlak van employee engagement zetten we al grote stappen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en door het welzijn van medewerkers op allerlei manieren te stimuleren. Maar wat betreft de bewustwording van de individuele impact valt er zeker nog winst te behalen.”

“Uit het model bleek ook dat we op deze gebieden nog vooral reactief zijn. Willen we groeien in volwassenheid, dan zullen we op deze pijlers een inhaalslag moeten maken.”

Is het duurzaamheidsmodel voor Dimensio bruikbaar bij het verwezenlijken van de ambities?

“Dit model is zeker goed bruikbaar om jezelf te positioneren. Daarnaast helpt het ook door inzicht te geven in welke stappen je kunt ondernemen om te groeien als bedrijf. Het laat met de toetsvragen helder zien waar je staat en hoe je verder kunt komen in de ontwikkeling naar volwassenheid.”

“Als Dimensio weten we dat we goed bezig zijn. We doen ook al erg veel op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het duurzaamheidsmodel heeft ons daarin bevestigd, en tegelijk ons ook op een aantal belangrijke stappen gewezen die we kunnen nemen om verder te groeien. Er ligt nog een stevige uitdaging op ons te wachten, maar vanuit onze ambities nemen we die graag aan!”

Onderzoek het zelf!

Ben je ook benieuwd waar jouw bedrijf staat ten aanzien van duurzame winstgevendheid in b2b e-commerce? Doe dan zelf mee aan het onderzoek! Je krijgt toegang tot de online scan waarmee je inzicht krijgt in de huidige situatie én het duurzame verbeterpotentieel van jouw organisatie.

Bluepaper

In de bluepaper deelt de expertgroep over duurzaamheid in b2b e-commerce nog veel meer resultaten van eigen onderzoek. Alle details van het duurzaamheidsmodel komen aan bod, onder andere in een uitgebreide casebeschrijving van Bunzl’s nieuwe ecosysteem voor smart packaging.

Gerelateerd nieuws

  • De highlights van de ShoppingTomorrow – Final Sprint

    De ShoppingTomorrow - Final Sprint bracht een mooie opkomst van ruim 400 experts in stadion de Galgenwaard in Utrecht. Het evenement bood de gelegenheid voor de professionals om samen te komen met hun...
  • Halverwege ShoppingTomorrow 2024: waar staan de groepen nu?

    De expertgroepen van ShoppingTomorrow 2024, het toonaangevende onderzoeksprogramma van Thuiswinkel.org, zijn halverwege hun traject. Volgende week komen ze opnieuw bijeen voor een belangrijke tussentijdse...
  • Duurzaamheid in digital commerce: De groene weg voorwaarts

    Duurzaamheid is een dominant thema binnen digital commerce anno 2023. Een veelkoppig onderwerp ook, waarover je in dit magazine verschillende artikelen hebt kunnen lezen. Het valt de experts van ShoppingTomorrow...
Terug naar het nieuwsoverzicht

ShoppingTomorrow maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Hiermee kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring

Bestand downloaden

Laat je gegevens achter om bestanden te kunnen downloaden. Dit hoeft maar één keer.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring.